Przejdź do formularza rejestracyjnego

Podstawowe informacje, terminy i link do rejestracji

Termin rejestracji na konferencję – do 30 października 2020

Uwaga: termin rejestracji na warsztaty przedłużono do 22 października 2020

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Z opłaty zwolnieni są członkowie KBnM PAN oraz prowadzący sesje.

Wpłaty proszę kierować na konto: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 z dopiskiem „Imię+Nazwisko KBnM PAN”

Kontakt:

mgr Katarzyna Cymbranowicz (Sekretarz Konferencji) cymbrank@uek.krakow.pl

Prof. Ucz. Dr hab. Jan Brzozowski – jan.brzozowski@uek.krakow.pl

Dodatkowe informacje o zapisach

1 referat = 1 opłata konferencyjna niezależnie od liczby autorów. Wszyscy autorzy referatu mogą uczestniczyć w warsztatach, jeśli się na nie zarejestrują (informacja o rejestracji na warsztaty jest tutaj: https://caspar.uek.krakow.pl/ix-e-konferencja-komitetu-badan-nad-migracjami-pan/warsztaty-metodologiczne/ – uwaga: liczba uczestników ograniczona). Można także uczestniczyć w obu warsztatach.

W konferencji mogą także uczestniczyć słuchacze – bez opłaty konferencyjnej i możliwości uczestnictwa w warsztatach. Obrady konferencyjne będą dostępne pod linkami podanymi na stronie i w programie konferencji (na platformie Zoom). Obrady zostaną również nagrane i udostępnione po zakończeniu konferencji na kanale youtube KBnM PAN.

Ogłoszenie o przyjęciu referatu zostanie wysłane do autorów po 30 października. Wtedy też należy wnieść opłatę konferencyjną.